Nejčastější pochybení

Jakých nejčastějších chyb se žadatelé o dotaci z ROP SV dopouštějí?

V následujících odkazech naleznete tabulku nejčastěji se vyskytujících chyb společně s doporučením, jak se jich co nejlépe vyvarovat a další dokumenty ilustrující možné chyby a jak se jim vyvarovat.

Zjištění kontrol a auditů v oblasti veřejných zakázek

Nejčastější pochybení v projektové žádosti

Nejčastější pochybení při zadávání veřejných zakázek - aktualizováno 3.5.2011

Nejčastější pochybení příjemců v průběhu realizace a v době udržitelnosti 

Vyhodnocení nejčastějších pochybení k 2. čtvrtletí roku 2018 (27. 7. 2018) *

* Z důvodu nižšího počtu nesrovnalostí neproběhlo od 2. čtvrtletí 2016 do 1. čtvrtletí 2018 vyhodnocení nejčastějších pochybení.