Nejčastější pochybení

Jakých nejčastějších chyb se žadatelé o dotaci z ROP SV dopouštějí?

V následujících odkazech naleznete tabulku nejčastěji se vyskytujících chyb společně s doporučením, jak se jich co nejlépe vyvarovat a další dokumenty ilustrující možné chyby a jak se jim vyvarovat.

Zjištění kontrol a auditů v oblasti veřejných zakázek

Nejčastější pochybení v projektové žádosti

Nejčastější pochybení při zadávání veřejných zakázek - aktualizováno 3.5.2011

Nejčastější pochybení příjemců v průběhu realizace a v době udržitelnosti 

Vyhodnocení nejčastějších pochybení k 1. čtvrtletí roku 2019 (17. 4. 2019) *

* Z důvodu nižšího počtu nesrovnalostí neproběhlo od 2. čtvrtletí 2016 do 1.čtvrtletí 2018 a dále v období od 3.čtvrtletí 2019 do 4.čtvrtletí 2019 vyhodnocení nejčastějších pochybení.