Nezapomeňte vyplnit nový formulář

DSC_0507_2.JPG Publikovat nadlimitní veřejné zakázky vztahující se k projektu podpořenému z ROP Severovýchod na webových stránkách Regionální rady je povinností všech příjemců dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod.

Komunikaci mezi Úřadem Regionální rady a příjemcem by měl urychlit nový formulář, v němž je výběrové řízení definováno. „Žádáme příjemce, aby si formulář stáhli na webových stránkách Regionální rady a vyplněný ho spolu s výzvou a zadávací dokumentací včetně příloh zaslali mailem na příslušný Územní odbor realizace programu, a to nejpozději dva dny před termínem zveřejnění veřejné zakázky na webu. Díky formuláři se celý proces zveřejňování urychlí a zjednoduší,“ řekl Zdeněk Vašák, vedoucí Odboru metodického řízení a monitoringu z Úřadu Regionální rady. Více se dočtete na www.rada-severovychodInformačním systému veřejných zakázek.