Nová metodická informace se týká příjemců dotace i žadatelů ze 16., 17. a 18. kola výzvy

DSC_0294.JPG Úřad Regionální rady NUTS II Severovýchod vydal Metodickou informaci č. 17. 

Metodická informace č. 17, platná od 15. února letošního roku, upozorňuje příjemce dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, že pokud se ve Smlouvě o poskytnutí dotace (dále Smlouva) zavázali k vytváření nových pracovních míst, musí kromě naplnění tohoto povinného indikátoru dodržet také smluvní termín. „Pokud by hrozilo, že indikátory nebudou splněny v dohodnuté lhůtě, musí příjemce před jejím vypršením podat na Úřad Regionální rady Oznámení o změnách v projektu/ve Smlouvě o poskytnutí dotace a tím současně požádat o uzavření dodatku ke Smlouvě,“ doporučuje Zdeněk Vašák, vedoucí Odboru metodického řízení programu a monitoringu z Úřadu Regionální rady. Metodickou informaci č. 17 by měli pozorně číst také žadatelé o dotaci ze 16., 17. a 18. kola výzvy, kteří budou dokládat jako přílohu k žádosti o dotaci Smlouvu o závazku veřejné služby. „V textu výzvy pro předkládání žádostí byl v jednom z požadavků, které musí žadatel splnit, uveden chybný údaj. Metodická informace uvádí toto nedopatření na pravou míru,“ dodal Vašák.