Nová Paka má nového ředitele muzea

Jičínský deník | 21.7.2010

Nová Paka – Od 1. května se ujal řízení novopackého městského muzea nově jmenovaný ředitel Mgr. Robert Radim Novotný. Abychom s ním naše čtenáře seznámili, položili jsme mu několik otázek. Pane řediteli, mohl byste čtenáře seznámit s vaším curriculum vitae?
Mám-li uvést mé krátké curriculum vitae, měl bych zřejmě začít faktem, se kterým se sám dost těžko smiřuji (což přičítám přirozené mužské ješitnosti). Je mi třiačtyřicet let a více než tři měsíce jsem prarodičem. Narodil jsem se ve Frýdlantě, odkud jsem se v roce 1978 přestěhoval do Turnova, kde jsem o tři léta později ukončil návštěvu základní školy. Na semilském gymnáziu (mojí třídní učitelkou byla do roku 1983, než byla z politických důvodů „odejita“ ze školství, dnes prof. Milena Lenderová) se ukázalo, že zejména vzhledem k mým názorům těžko dostanu doporučení pro pokračování ve studiu na vysoké škole. Přesto se mi po maturitě v roce 1985 podařilo dostat alespoň na tehdejší nástavbu cestovního ruchu při Střední ekonomické škole v Karlových Varech, kterou jsem zdárně ukončil o dva roky později. Po základní vojenské službě, během které začátkem srpna 1989 vyvrcholil můj problematický vztah s totalitním režimem, v souvislosti s podpisem a rozšiřováním textu Několika vět, jsem v říjnu 1989 podmíněně nastoupil do cestovní kanceláře Čedok v Liberci. Tam jsem pouze díky listopadovým událostem mohl, na rozdíl např. od tehdejšího soudruha vedoucího nebo ředitele, setrvat až do listopadu 1995 (kromě managementu ACR jsem měl na starosti veškeré zahraniční dopravní ceniny). V akademickém roce 1995/1996 jsem konečně započal svá později na rok přerušená studia na FF UK Praha (obory historie – archivnictví a pomocné vědy historické), která jsem zakončil v září 2009. V letech 1995–2000 jsem působil jako archivář ve Státním okresním archivu v Semilech, od dubna 2000 do února 2005 potom jako historik-archivář v dnešním Muzeu Českého ráje v Turnově. Vedle archivních fondů a historické sbírky jsem měl v turnovském muzeu na starosti např. sbírky numismatiky, sfragistiky nebo starých tisků. Poté jsem se pět let pohyboval mimo své obory. Následně jsem dva roky působil v uzlové železniční stanici a také v RCVD Liberec u společnosti ČD a. s. V květnu 2008 až říjnu 2009 jsem vypomáhal na tehdejším oddělení družicové navigace Ministerstva dopravy České republiky, kde jsmemimojiné usilovali o umístění sídla GSA do Prahy. Od března letošního roku jsem pracoval jako správce projektu v Geoparku UNESCO Český ráj, o. p. s. Konečně k 1. květnu 2010 jsem byl jmenován ředitelem Městského muzea Nová Paka, kamjsem skutečně nastoupil v pondělí 10. května. Jaké bylo vaše poslední působiště a co jste tam přesně dělal? Jak již bylo řečeno, naposledy jsem působil v Geoparku Český ráj o. p. s. na pozici manažera projektu v rámci jednoho ze strukturálních fondů Evropské unie, konkrétně Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod „Geopark Český ráj – centrum rozvoje geoturismu“. Ale s Geoparkem Český ráj spolupracuji – a nutno dodat, že rád – prakticky od jeho vzniku v roce 2005, zejména na poli historických věd.