Nová pracovní místa musí souviset s projektem

DSC_0501_1.JPG Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod upozorňuje příjemce dotací z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, že pokud se ve Smlouvě o poskytnutí dotace zavázali v rámci povinných indikátorů k vytvoření nových pracovních míst, musí tato místa opravdu vzniknout a přímo souviset s realizovaným projektem.

„To se odrazí i v pracovní náplni nově přijatých pracovníků. I tam musí příjemce dotace přesně uvést činnosti, které souvisejí se zajištěním realizace, provozu či udržitelnosti dotovaného projektu,“ vysvětlil Zdeněk Vašák, vedoucí Odboru metodického řízení programu a monitoringu z Úřadu Regionální rady. Příjemcům také doporučil obrátit se v případě nejasností při naplňování monitorovacích indikátorů na kontaktní osoby z příslušného Územního odboru realizace programu.