Nové metodické pokyny mění limity u nadlimitních veřejných zakázek i okruh oprávněných příjemců dotace

Metodický pokyn č. 54 se týká občanských sdružení, které jsou podle nového občanského zákoníku považovány za spolky. Metodický pokyn č. 55 informuje o změně limitů pro nadlimitní veřejné zakázky. Úřad Regionální rady tak reaguje na nařízení vlády z 31. prosince loňského roku. Oba pokyny platí od 13. ledna 2014.  

Nový občanský zákoník účinný od 1. ledna tohoto roku zrušil řadu zákonů, mimo jiné i zákon o sdružování občanů nebo o obecně prospěšných společnostech. Zatímco obecně prospěšné společnosti mohou i nadále vykonávat svoji činnost podle dosavadních právních předpisů, občanská sdružení se nově považují za spolky. „Ustanovení stanov občanských sdružení, která jsou v rozporu s novou právní úpravou, pozbývají do tří let od účinnosti občanského zákoníku platnost. Musí se tedy nahradit nebo odstranit. Ve stejné lhůtě je třeba soudu doplnit například doklady o volbě statutárních orgánů,“ vysvětlila právnička Úřadu Regionální rady Martina Prajzová. Změnit název musí občanské sdružení do dvou let, tedy do 1. ledna 2016. „Pokud však název používalo občanské sdružení dlouhodobě a je pro něj příznačný, například Sokol nebo Junák, změna není třeba,“ doplnila Prajzová.

"Občanská sdružení patří mezi oprávněné příjemce dotace z ROP Severovýchod. Proto je na úpravu agendy upozorňujeme,“ uvedl ředitel Úřadu Regionální rady Severovýchod Zdeněk Vašák.


Metodický pokyn č. 54

Metodický pokyn č. 55