Nové projekty mají do Josefova přilákat turisty

Mladá fronta DNES | 7.1.2011

Radnice chce do unikátního pevnostního města přilákat více turistů, má jí k tomu napomoci výstavba amfiteátru pro stovky lidí, infocentra, sportovišť či potřebného zázemí pro návštěvníky

JAROMĚŘ Rázovité, historicky jednolité, novou výstavbou jen minimálně dotčené je pevnostní město Josefov v Jaroměři. Město jako stvořené pro turistiku má však problémy s pořádkem a bezpečností a žije v něm velké procento problémových obyvatel. Pro současné vedení radnice je Josefov velký problém. Nicméně starosta Jiří Klepsa věří, že pevnostní areál jednou může být ozdobou Jaroměře: „Žádné město v kraji nemá svůj Josefov.“

Radnice chce turistům pobyt v Josefově zpříjemnit

Chce proto učinit Josefov vlídnější a pokusit se uskutečnit projekty, které tam přitáhnou další turisty. „Není to záležitost tří, pěti nebo deseti let, ale nesmí to trvat století. Postupnými kroky se musíme snažit turistům pobyt v Josefově zpříjemnit,“ říká Klepsa.
Město chce třeba prosadit projekt Retranchement XVIII., který se týká části hradebního příkopu v Josefově. Spočívá v rekonstrukci několika domků bývalých dělostřeleckých laboratoří z roku 1869. „Tam by mělo vzniknout infocentrum, otevřený amfiteátr pro tři sta až pět set lidí, klubovna, sociální zařízení a občerstvení. Máme také projekt na takzvaný crazy golf, který by se mohl stát součástí hradebního příkopu,“ vypočítává starosta. Přestože město s tímto projektem za asi čtyřicet milionů v poslední výzvě regionálního operačního programu neuspělo, chce o evropské peníze bojovat dál. A má připraveny i další záměry. „Areál Retranchement XVIII. je blízko Bastionu I. a vstupu do podzemních chodeb. Tuto oblast bychom jednou rádi přeměnili tak, aby nesloužila jen pro vstup do podzemí, ale aby tam našly útočiště celé rodiny návštěvníků,“ sděluje Klepsa. Projektům pro Josefov by mělo napomoci i opatření radnice, která hodlá na svém investičním odboru na částečný úvazek vyčlenit jednoho člověka, který bude mít na starost veškeré opravy a stavby v Josefově. „Měl by se stát koordinátorem projektů a spolupracovat s pracovníky ministerstev kultury a pro místní rozvoj,“ vysvětluje starosta. Pokud se do Josefova podaří přilákat více turistů, možná se tam časem objeví i bankomat, o který město usiluje už několik let. Banky se zatím zdráhají přístroj do Josefova instalovat. Hlavním důvodem je zřejmě malá kupní síla tamních obyvatel. Přesto se v Josefově koná řada akcí, jako setkání junáků či festival metalové hudby Brutal Assault, na které přijíždějí tisíce lidí a těm bankomat chybí.
Jaroměř má téměř třináct tisíc obyvatel, z toho necelé tři tisíce bydlí v Josefově. „Je těžké říct, kolik je v Josefově problémových obyvatel. Příslušníků romské komunity je v celém městě asi osm set, ale Josefov nechci spojovat pouze s problematikou romské menšiny,“ říká Klepsa.
Většina domů a pozemků v Josefově donedávna patřila armádě. Během posledních pěti let se předávání majetku městu zrychlilo. „Od armády jsme už převzali většinu objektů. Kdy získáme i zbytek předpokládaného majetku, se nedá přesně říct. Jsou samozřejmě objekty, které si armáda chce ponechat, a část budov je v soukromých rukou,“ sděluje starosta.
Město už dokonce některé domy v Josefově samo prodalo soukromým osobám a až čas ukáže, zda to byl rozumný krok. „Stále jsem přesvědčen, že soukromý majitel nebo společenství vlastníků jsou lepší hospodáři než město. My potřebujeme snížit počet bytů na takovou mez, která nám umožní zajistit alespoň jejich prostou reprodukci. A to se městu v minulosti příliš nedařilo,“ tvrdí starosta.