Nové veterinární studium v Hradci

prvnizpravy.cz | 1.11.2011

Nové studijní zaměření veterinární technik laborant by mělo vzniknout na Střední odborné škole veterinární v Hradci Králové.

Na škole vzniknou nové odborné učebny s moderním vybavením. Základním cílem projektu, který bude uskutečněn jako první v republice, je rozšířit možnosti výuky odborných předmětů jak v teoretické, tak praktické části výuky. Nositelem projektu je Královéhradecký kraj, který získal na realizaci téměř 6 milionů korun z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Uvedlo to vedení Královéhradeckého kraje.

„Výuka zaměření veterinární technik laborant v naší republice neexistuje, absolventi oboru veterinární prevence si musí potřebné znalosti doplňovat až v praxi, výuka tedy zvýší možnost jejich okamžitého uplatnění na trhu práce. Na vzniku specializovaného oboru se budou podílet i odborníci z vysokých škol, soukromého sektoru i státních organizací,“ řekl krajský radní pro oblast školství Jiří Nosek.

Ten připomněl, že při realizaci projektu se uskuteční partnerství vysokých škol, NNO, státní organizace a soukromého sektoru. Skupina partnerů se bude podílet i na práci s talentovanými žáky a na propagaci přírodovědných oborů mezi žáky středních a základních škol regionu. Práce na projektu by měly skončit v lednu 2012.

Ja prozradil mluvčí Královéhradeckého kraje Mgr. Imrich Dioszegi, projekt s názvem „Vytvoření podmínek pro výuku nového studijního zaměření veterinární technik laborant“ je pilotním v projektu Posílení absorpční a administrativní kapacity (PAAK). Jeho hlavním cílem je pomoci úspěšně a efektivně čerpat prostředky z Evropské Unie. Projekt PAAK poskytuje asistenci pilotním projektům asistenci při přípravě a realizaci na území krajů Královéhradeckého, Libereckého a Pardubického.

podle jeho slov Královéhradecký kraj na svých středních školách dlouhodobě podporuje odborné vzdělávání. "V letošním roce například dokončil stavbu specializovaných vzdělávacích center na trutnovské lesnické akademii a středních odborných školách v Hradební a Vocelově ulici v Hradci Králové. V příštím roce bude dokončeno další centrum zaměřené na stavebnictví v Náchodě. Celkem na tyto čtyři projekty Královéhradecký kraj získal 125 milionů z EU," připomněl.

Projekty „Vytvoření podmínek pro výuku nového studijního zaměření Veterinární technik laborant“a „Posílení absorpční a administrativní kapacity“ jsou spolufinancovány Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.