Nové výběrové řízení na výstavbu cyklostezky v Hradci Králové

ČRo Hradec Králové | 20.1.2012

moderátorka
--------------------
Obecně prospěšná společnost Královéhradecká Labská znovu vypsala výběrové řízení na dodavatele stavby cyklostezky z Hradce Králové do Kuksu. Důvodem druhého pokusu byly metodické změny v zadání. Podrobnosti zjišťovala Dana Voňková.

Dana VOŇKOVÁ, redaktorka
--------------------
Informace jsem čerpala u Luboše Tuzara ze společnosti Královéhradecká Labská.

Luboš TUZAR, Královéhradecká Labská
--------------------
Ten metodický pokyn nabádá k tomu, aby nebyly akceptovány ve výběrových řízeních smluvní pokuty na nedodržení termínu. My jsme jako jedno z dílčích kritérií tyto smluvní pokuty měli. Proto nám bylo doporučeno Úřadem regionální rady, abychom toto výběrové řízení zrušili a vypsali nové, abychom nebyli případně kráceni na dotaci.

Dana VOŇKOVÁ, redaktorka
--------------------
Do nového výběrového řízení na stavbu cyklostezky do Kuksu se zájemci už mohou hlásit. Luboš Tuzar počítá s tím, že nabídka bude mnohem nižší než uvažovaných 80 milionů korun.

Luboš TUZAR, Královéhradecká Labská
--------------------
Představa naše je taková, že by do konce února mělo být toto výběrové řízení zadministrováno a ukončeno. Následně by dokumentace k výběrovému řízení měla jít na kontrolu na Úřad regionální rady. Pokud vše dobře dopadne, předpokládáme, že bychom mohli v dubnu uzavřít smlouvu o dílo s vítězem výběrového řízení a začít stavět konečně.