Připravovaná novela zákona o veřejných zakázkách se týká i žadatelů a příjemců dotací z ROP Severovýchod

p.jpg V souvislosti s novelou zákona o veřejných zakázkách, která by měla vstoupit v účinnost 1. dubna 2012, přinášíme informace o nejpodstatnějších chystaných změnách. Týkají se například snížení limitu pro zadávání zakázek podle zákona, kvalifikace, užšího řízení či lhůt.

„Pro žadatele a příjemce dotací z ROP Severovýchod jsme podstatné změny zachytili v dokumentu, který je ke stažení na webu Regionální rady,“ řekla právnička Úřadu Regionální rady Martina Bergerová. V současné době míří novela do Senátu Parlamentu České republiky. Poté, co projde legislativním procesem a bude známo její konečné znění, uspořádá Úřad Regionální rady tematické semináře věnované změnám, jež se přímo týkají žadatelů a příjemců dotací z ROP Severovýchod. Informace o plánovaných akcích naleznete v předstihu na webu Regionální rady.

 Žadatele a příjemce zároveň upozorňujeme na další dokument - Smluvní pokuta jako dílčí hodnotící kritérium s tím, že podle Evropské komise není smluvní pokuta relevantním hodnotícím kritériem.