Semináře roku 2011 zahájeny

web_komp.jpg Úřad Regionální rady připravil úvodní semináře pro příjemce ze 14. kola výzvy, kteří obdrželi dotaci na své projekty v oblasti cestovního ruchu.

Do Hradce Králové a Pardubic dorazili v prvních únorových dnech zástupci úspěšných projektů z oblasti podpory 3.1 a 3.2. Ti se zde seznámili s pravidly způsobilých výdajů, přípravou monitorovacích zpráv a žádostí o platbu, dozvěděli se také, jak zajistit publicitu a zadání veřejných zakázek. Pro účastníky královéhradeckého semináře, kterými byli příjemci z OP 3.2, nachystali navíc zástupci projektu Posílení absorpční a administrativní kapacity (PAAK) workshop zaměřený na finanční a projektové řízení a také na řešení konkrétních úkolů spojených s přípravou a realizací veřejných zakázek na marketingové aktivity v oblasti cestovního ruchu. Seminářů se zúčastnilo celkem 75 realizátorů projektů.