Novinky v přípravě na období 2014+

 Komise schválila mapu regionální podpory pro ČR na období 2014 – 2020 - Evropská komise svým rozhodnutím ze dne 4. 2. 2014 schválila mapu regionální podpory pro Českou republiku na období 2014 – 2020 v souladu s novými Pokyny k regionální podoře, které Komise přijala v červnu 2013 

Vláda ČR schválila základní obrysy budoucího programového období 2014-2020 - Vláda České republiky 28. listopadu vymezila operační programy a další postup při přípravě České republiky na další programovací období. (30. 11. 2012)

ROPfórum 2012: Kontroly ANO, ale ať někde končí - Kontroly, které nesčetněkrát přicházejí za příjemci dotací i za Regionální radou Severovýchod a jež své nálezy často vzájemně zpochybňují, se 12. září v královéhradeckém Novém Adalbertinu staly společným tématem debaty na ROPFÓRU 2012, výroční konferenci pořádané Regionální radou Severovýchod (13. 9. 2012)

Zástupci krajů chtějí jednat s premiérem o dalším programovacím období - V České republice začne v roce 2014 další programovací období. Region soudržnosti Severovýchod se na něj připravuje, a tak se dnes odpoledne setkali v Hradci Králové zástupci krajů se svými partnery. Hovořilo se o socioekonomickém rozvoji i cílech prioritních oblastí regionu. (27.6. 2012) 

Konference zaměřená na financování měst v období 2014 - 2020 - O nových nástrojích urbánní politiky v programovém období 2014+ diskutovali 5. června 2012 v Ostravě na odborné konferenci Erich Unterwurzacher a Tomáš Kuchtík z Evropské komise, první náměstek ministra pro místní rozvoj Daniel Braun, zahraniční odborníci i zástupci českých měst a organizací. (6. 6. 2012)

Zachovejte regionální operační programy, vyzvali zástupci regionů vládu - Proti plánovanému sloučení sedmi regionálních operačních programů, které slouží k čerpání mnohamiliardových dotací z Evropské unie, se dnes postavili zástupci regionů. Vyzvali vládu, aby nechala samotné kraje, obce a města rozhodovat o svém rozvoji. (4. 4. 2012) 

Zachovat regionální operační programy se České republice vyplatí, vzkázali vládě zástupci krajů, měst, obcí i Hospodářské komory - Zachovat i po roce 2013 regionální operační programy (ROP), z nichž plynou do regionů miliardové dotace z Evropské unie, chtějí zástupci krajů, měst i obcí. Zaznělo to 2. března na pražské tiskové konferenci, jíž se kromě Michala Haška a Radko Martínka, čelních představitelů Asociace krajů ČR, účastnil také ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský.  O počtu operačních programů v dalším programovacím období Evropské unie má Nečasův kabinet rozhodnout v dubnu. (7. 3. 2012)

Kraje se připravují na nové programovací období - Už třetí rok připravují kraje systém, který by měl provázat stávající a nové programovací období Evropské unie. Regiony podporují kohezní politiku, která umožní řešit témata jejich hospodářské, sociální a územní soudržnosti. Shodli se na tom  6. února v pardubickém hotelu Euro zástupci krajů, měst, obcí a dalších institucí. (7. 2. 2012)

O svém rozvoji by měly rozhodovat regiony - O aktuálních návrzích nařízení Evropské komise, modelu konkurenceschopnosti krajů a s tím související přípravě regionů na další programovací období Evropské unie hovořili zástupci krajů, Svazu měst a obcí, Svazu obchodu a cestovního ruchu České republiky a Asociace nestátních neziskových organizací 22. listopadu v Pardubicích (23. 11. 2011) 

Evropská komise podporuje regiony i jejich operační programy - Čeští i slovenští hejtmani vyrazili poprvé v novodobé historii obou států do Bruselu, aby 10. a 11. října společně jednali o budoucnosti regionů v novém programovacím období.  (10. 10. 2011)

Na ROPFÓRU 2011 se hovořilo o budoucnosti regionů - Východočeské divadlo v Pardubicích zaplnilo ve čtvrtek 6. října více než dvě stě představitelů Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, úspěšných žadatelů o dotace, starostů obcí a měst a zástupců dalších institucí, kteří se podílejí na čerpání dotací z tohoto programu. Na výroční konferenci ROPFÓRUM 2011 spojené s večerním divadelním představením se setkali právě v den, kdy Evropská komise zveřejnila návrhy finanční pomoci unijním státům v letech 2014 až 2020. (7. 10. 2011)

Radko Martínek jednal v Bruselu o změnách v regionální politice EU - Předseda Regionální rady a pardubický hejtman Radko Martínek jednal na začátku týdne v Bruselu o rozpočtu Evropské unie v letech 2014 až 2020 a jeho dopadech na kraje. Návrhy nové legislativy pro budoucí čerpání peněz z EU po roce 2013 zveřejnila Evropská komise ve středu 5. října. (6. 10. 2011)

Nová sekce na webu se věnuje dalšímu programovacímu období - Programovacímu období Evropské unie, které začne v roce 2014, je věnována nová sekce EU 2014+. (11. 5. 2011) 

Kraje chtějí zvýšit svou konkurenceschopnost - Připravovaný model konkurenceschopnosti regionů, který od roku 2014, tedy v dalším programovacím období Evropské unie, hodlají kraje použít ke snížení rozdílů mezi vysoce, středně a méně rozvinutými regiony v České republice, představili novinářům 1. března v Praze Radko Martínek a Michal Hašek, hejtmani a představitelé Asociace krajů ČR. (2. 3. 2011)  

Prezentace: "Příprava krajů na programovací období 2014+" - Za Asociaci krajů ČR vystoupili s touto prezentací 1. března 2011 v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR jihomoravský hejtman Michal Hašek coby předseda Asociace krajů ČR spolu s pardubickým hejtmanem Radko Martínkem, místopředsedou Asociace a jejím hlavním vyjednavačem v otázkách Evropské unie (1. 3. 2011) 

Tisková konference s Radko Martínkem o budoucnosti čerpání dotací - Radko Martínek, hlavní vyjednavač Asociace krajů ČR s Evropskou komisí v otázkách čerpání evropských dotací po roce 2014, se 1. března setká v 11 hodin v atriu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky s novináři.  Hovořit bude o přípravě  krajů na čerpání prostředků z Evropské unie po roce 2014. (24. 2. 2011)

Tisková konference s Radko Martínkem o budoucnosti čerpání dotací - Radko Martínek, hlavní vyjednavač Asociace krajů ČR s Evropskou komisí v otázkách čerpání evropských dotací po roce 2014, se 1. března setká v 11 hodin v atriu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky s novináři.  Hovořit bude o přípravě  krajů na čerpání prostředků z Evropské unie po roce 2014. (24. 2. 2011)

V Bruselu diskutovali zástupci členských zemí Unie o dotacích po roce 2013 - NUTS II Severovýchod – Páté kohezní fórum se na přelomu ledna a února konalo v Bruselu. Diskuse se zúčastnilo více než osm set zástupců členských států Evropské unie, včetně českých. (1. 2. 2011) 

Regiony odpověděly Evropské komisi na otázky týkající se čerpání evropských dotací po roce 2013 - Kraje podpořené Svazem měst a obcí, Svazem obchodu a cestovního ruchu České republiky a Asociací nestátních neziskových organizací vyjádřily 12. ledna v pardubického Hotelu Euro stanovisko k Páté kohezní zprávě a otázkám Evropské komise k budoucnosti čerpání evropských dotací po roce 2013. (12. 1. 2011)

Zástupci krajů hovořili o závěrech Páté kohezní zprávy Evropské komise - O závěrech Páté kohezní zprávy, kterou letos na podzim vydala Evropská komise a která věnuje pozornost hospodářské, sociální a územní soudržnosti Evropské unie, diskutovali v úterý 7. prosince zástupci českých a moravských krajů a Svazu měst a obcí. Ti se setkali v Pardubicích na Řídicím výboru regionů. (8. 12. 2010)