Novopacké Centrum bez bariér slouží postiženým i seniorům

Centrum bez bariér bylo dnes dopoledne otevřeno v Nové Pace. Společnost Život bez bariér nalezla útočiště v bývalé administrativní a hospodářské budově paulánského kláštera, kterou za více než 26 milionů korun z ROP Severovýchod zrekonstruovala.

Zdravotně postiženým a seniorům dnes poskytuje sociální rehabilitaci a poradenství, osobní asistenci, chráněné bydlení a denní stacionář, půjčuje také kompenzační pomůcky. „Během čtvrtka se v centru prodávají originální výrobky chráněné dílny. Jejich zakoupením lidé podpoří dokončení venkovních prostor,“ řekla vedoucí centra Jitka Fučíková.