Nový dopravní terminál v České Třebové

Development news | 1.10.2010


Na náměstí Jana Pernera v České Třebové byl v polovině září otevřen nový dopravní terminál. Celkové náklady na realizaci projektu dosáhly téměř 330 mil. Kč včetně DPH. Investorem bylo město Česká Třebová a na financování se podílela Evropská unie prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. V souladu s moderními trendy osobní dopravy řeší dopravní terminál provázanost železniční, autobusové a individuální automobilové dopravy v doprav ním uzlu Česká Třebová. Součástí dopravního terminálu jsou podzemní garáže s 259 parkovacími místy. Garáže a autobusové nádraží jsou funkčně propojeny s výpravní budovou Českých drah. Novou dominantou náměstí Jana Pernera je moderní zastřešení autobusového nádraží z oceli a skla. Stavba dopravního terminálu respektuje potřeby imobilních osob, jimž jsou k dispozici i odpovídající komunikační a orientační prostředky. Architekturu stavby vytvořil ing. arch. Martin Hájek z Hradce Králové, autorem kompletní projektové dokumentace je společnost OPTIMA, spol. s r. o., Vysoké Mýto a zakázku realizovala akciová společnost OHL ŽS. Stavba byla zahájena v prosinci 2008 a dokončena v srpnu letošního roku.