Nový dopravní terminál v Turnově zahájil provoz

Krkonošský deník | 7.11.2011

Desetileté úsilí radnice o sblížení autobusového a vlakového spojení města s okolním světem se naplnilo. Řešení ale má své chyby.

­Více než tři stovky lidí se přišly v pátek podívat na slavnostní dokončení první etapy stavby objektu nového Integrovaného dopravního terminálu, který pro dvanáct zastávek v těsném sousedství hlavního vlakového nádraží vybudovala firma Strabag.

Město se snažilo deset let

Podle starostky Hany Maierové bylo hlavním účelem přesunutí terminálu autobusové dopravy z dosavadního nádraží Na Lukách do těsné blízkosti nádraží Českých drah. Rozsáhlým projektem zhruba za 72 milionů korun, který více jak z devadesáti procent podpořil Regionální operační program NUTS II, se město zabývalo přes deset let.
Na ploše bývalého nákladového nádraží tak vznikla železobetonová konstrukce s chráněným stáním pro devět autobusů, poblíž 70 parkovacích stání a veškeré technické vybavení včetně elektronických informačních tabulí o vlakovém a autobusovém spojení.
„Chtěla bych poděkovat zástupcům všech zúčastněných firem, ale také vám, občanům,kteří jste měli s touto složitou stavbou velkou trpělivost, a vydrželi přesunutí autobusových zastávek do okolních ulic,“ řekla všem na uvítanou starostka Maierová.
Ta stručně popsala i potíže, které vedení města s přípravou a realizací stavby mělo. Městu se totiž v minulosti nezdařilo jednání o výkupu pozemků pro původní záměr. Také loňské zahájení stavby bylo přerušeno kvůli stížnosti na výběrové řízení k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a městu hrozilo, že nebude­li postupovat rychle, nebude moci požádat o dotaci. V novém výběrovém řízení zvítězila zdejší projekční firma Ateliér 4, vítězem soutěže o realizaci se stala firma Strabag. Další etapou výstavby má být rekonstrukce celé nádražní budovy Českých drah a třetí, výstavba parkovacího domu.

Autobusy budou vyjíždět s obtížemi

Přestože stavba zjednoduší návaznost na vlakovou a železniční dopravu, nepodařilo se vyhnout obtížím, které dopravu omezí.
Přítomní řidiči BusLine Semily, kteří budou terminál užívat pravidelně, se shodli na tom, že výjezd z něj není vyřešen dobře. Předně je nutí vjíždět do protisměru Nádražní ulice a spoléhat na pochopení ostatních řidičů, hlavně však dojde k narušení bezpečnosti a zpomalení průjezdu hlavní komunikací, na níž vznikla o několik