Nový metodický pokyn platí pro žadatele s projekty navazujícími na “Kuks”

00032_01_1_.jpg Metodický pokyn č. 33 platný od 25. října tohoto roku informuje o postupech pro posuzování projektů předkládaných v rámci 24. kola řízené výzvy. Ta sleduje projekty, které tematicky, časové i místně navazují na projekt Kuks - Granátové jablko podporovaný v Integrovaném operačním programu.

V pokynu jsou kromě jiného uvedeny podmínky vydání potvrzení o zmiňované návaznosti projektů. „Vzhledem k lednovému ukončení výzvy důrazně doporučujeme žadatelům, aby žádost o posouzení návaznosti na projekt Kuks - Granátové jablko co nejdříve předložili na územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu v Josefově,“ řekl Zdeněk Vašák, vedoucí Odboru metodického řízení a monitoringu z Úřadu Regionální rady NUTS II Severovýchod s tím, že více je uvedeno právě v Metodickém pokynu č. 33. V něm se žadatelé také dočtou o podmínkách posuzování zmiňované návaznosti projektů.