Nový metodický pokyn věnuje pozornost zvýšené sazbě DPH

dsc_0269_1_.jpg Úpravu postupů při administraci projektových žádostí a realizovaných projektů související se změnou sazby DPH popisuje nový metodický pokyn č. 25. Ten vstoupil v platnost 1. února 2010.

 „U projektů schválených Výborem Regionální rady k financování není povoleno navyšovat celkové způsobilé výdaje ani požadované částky dotace. Navýšení sazby DPH lze řešit jen úsporou prostředků z jiných položek rozpočtu,“ říká Zdeněk Vašák, vedoucí Odboru metodického řízení programu a monitoringu z Úřadu Regionální rady a pokračuje: „Žadatelé, kteří svůj projekt v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod již předložili, a dosud nebyl schválen k financování, mohou požádat o navýšení částky celkových způsobilých výdajů i částky dotace do 19. února 2010. Pokud ovšem zvýšenou sazbu DPH již nepromítli do rozpočtu.“ Všechny další podrobnosti jsou popsány v Metodickém pokynu č. 25 zveřejněném na webu Regionální rady.