O svém rozvoji by měly rozhodovat regiony

O aktuálních návrzích nařízení Evropské komise, modelu konkurenceschopnosti krajů a s tím související přípravě regionů na další programovací období Evropské unie hovořili zástupci krajů, Svazu měst a obcí, Svazu obchodu a cestovního ruchu České republiky a Asociace nestátních neziskových organizací 22. listopadu v Pardubicích.

„Kraje považují za stěžejní zachování regionálních operačních programů, protože nejvíce odrážejí aktuální potřeby území. Regiony nejlépe vědí, co povede k jejich rozvoji,“ řekl Radko Martínek, předseda Regionální rady a pardubický hejtman. Více čtěte v tiskové zprávě.