O titul Stavby roku v Královéhradeckém kraji se ucházejí i tři, na něž putovaly evropské peníze z ROP Severovýchod

stavba_roku2.jpg Královéhradecký kraj – Hned tři stavby z dvanácti, které se budou letos ucházet o titul Stavba roku Královéhradeckého kraje, mohly vzniknout také díky podpoře z ROP Severovýchod. Mezi nominovanými jsou přeměna autobusového nádraží v Náchodě, přestavba továrny Vertex na Centrum celoživotního vzdělávání v Hradci Králové a rekonstrukce silnice II. třídy mezi Rtyní Zbečníkem a Hronovem.

Tradiční soutěž, kterou vyhlašuje Královéhradecký kraj společně s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Českým svazem stavebních inženýrů, Českou komorou architektů a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR Hradec Králové, má před s sebou již 12 ročník. Do něj se stejně jako vloni přihlásilo 12 staveb různého typu. Jsou mezi nimi veřejné budovy, rodinné domy, silnice anebo rekreační objekty.

Trojlístek nominovaných pochází z dílny šikovných architektů, ale k jejich vzniku pomohly také evropské peníze z ROP Severovýchod.

Přestavba Vertexu v Hradci Králové

Jedním z nich je přestavba bývalé továrny Vertex na Centrum celoživotního vzdělání v Hradci Králové. Kdysi to byla slavná továrna na skelná vlákna. Poslední roky však už jen areál Vertexu chátral a mohl pomýšlet na titul nejhoršího místa v Hradci. Díky evropské dotaci k tomu nedošlo. Domov v útrobách bývalého průmyslového areálu našla Knihovna města Hradce Králové, která v bývalých prostorách na Velkém náměstí mohla čtenářům nabídnout pouhý zlomek ze svého knižního fondu. Dnes má důstojnou budovu s originálním interiérem ve stylu stavebnice Merkur a mnoha dalšími unikátními prvky z dílny architekta a herce Davida Vávry. Pod jeho rukama se bývalá fabrika proměnila v Centrum celoživotního vzdělávání, jehož součástí není jen městská knihovna s ústřední půjčovnou, ale také referenční centrum, hudební a zvuková knihovna, dětské oddělení anebo knižní kavárna.

Autobusové nádraží v Náchodě

Druhou stavbou je nové autobusové nádraží v Náchodě. Plány na rekonstrukci, které město poctivě připravovalo, se nakonec staly skutečností a už bezmála rok slouží cestujícím mnohem komfortnější komplex. Ten nyní nabízí deset odjezdových a čtyři příjezdová stání. Navíc došlo k propojení autobusového nádraží spolu s tím vlakovým, díky čemuž se cestující dostanou z vlaku do autobusu suchou nohou. Na výstavbu odjezdových stání získala radnice také dotaci více než 3,5 milionu korun z ROP Severovýchod. Unikátní je především konstrukce nového zastřešení jednotlivých stání, kde je použita kombinace betonové kostry s prosklenou částí. Samozřejmostí nového autobusového nádraží je vybavení mobiliářem, jak v prostoru odjezdových a příjezdových stání, tak v přilehlém parku a kolem nového vodního prvku.

Silnice Rtyně - Zbečník - Hronov

A třetí stavbou zastupující ROP Severovýchod je rekonstrukce silnice II. třídy mezi Rtyní, Zbečníkem a Hronovem. Silnice prošla rekonstrukcí v celém průtahu Zbečníkem a v úseku od železničního přejezdu po křižovatku se silnicí II/303 v Hronově. Oprava byla rozdělena na čtyři etapy. Kromě položení nové kanalizace a nového povrchu došlo také k obnovení odvodnění, výstavbě opěrné zdi a prohloubeny byly i příkopy podél cesty.

 

Přehled přihlášených staveb a podrobnosti najdete zde.