Prohlášení o přístupnosti

Stránka obsahuje prohlášení o přístupnosti webové prezentace, popis používaných nestandardních formátů a kontakt na technického správce webu.

Internetové stránky nesplňují požadavky dle zákona č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací (dále jen „zákon“), z důvodu nepřiměřené zátěže povinného subjektu dle § 7 tohoto zákona.

Činnost regionálních rad bude ukončena k 31. 12. 2021 a webové stránky v oblasti informací o Regionálním operačním programu Severovýchod již prakticky nejsou aktualizovány, neboť program byl uzavřen k 28. 12. 2017. Splnění požadavků dle § 4 a 5 zákona by tudíž nebylo hospodárné, účelné ani efektivní.

Pro popis všech informací na tomto webu je použit značkovací jazyk XHTML 1.0 Strict, pro popis vzhledu pak stylový předpis CSS. Všechny velikosti jsou uvedeny v relativních jednotkách, je tedy možné podle potřeby zvětšit velikost písma.

Všechny odkazy jsou v textu vyznačeny podtržením.

Odkaz pro tisk uvedený za každým dokumentem je přístupný pouze se zapnutým javascriptem. Pokud uživatel nemá javascript povolen, může použít běžný způsob tisku z prohlížeče (funkčnost tisku tím není nijak omezena).

Informace prezentované v jiných formátech

Na tomto webu jsou některé informace dostupné v jiné než textové či hypertextové podobě. Odkazy vedoucí na tyto soubory jsou v textu vyznačeny příslušnou ikonou upozorňující na jiný obsah cílového odkazu.

Dokumenty se mohou vyskytnout v těchto formátech:

  • PDF - pro tento formát je volně ke stažení prohlížeč Adobe Acrobat Reader.
  • DOC, XLS, PPT - společnost Microsoft poskytuje ke svým produktům řady Office volně ke stažení prohlížeče.
  • RTF - dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů.
  • ZIP - některé dokumenty mohou být z důvodu velikosti komprimovány. Na internetu je k dispozici celá řada programů, které dokážou tento formát dekomprimovat.

Kontakt na správce webu

Vaše náměty, postřehy či informace o problémech, na které narazíte při používání tohoto webu můžete poslat na adresu technického správce serveru - webadmin@qcm_cz. Tato adresa slouží pouze pro řešení technických záležitostí.

Pro řešení obsahových záležitostí týkající se této webové prezentace využijte kontakt info@rada-severovychod_cz