Objevte zajímavá zákoutí Pardubického kraje, kde pomohly evropské peníze. Inspiraci najdete na výstavě plakátů úspěšných projektů. Od srpna expozice zakotvila na pardubickém vlakovém nádraží

Výstava plakátů úspěšných projektů v Pardubickém kraj Pardubice – Stovky milionů korun a proměněný Pardubický kraj na mnoha místech. Evropské peníze z ROP Severovýchod pomohly ke vzniku stovek projektů, mezi nimiž jsou rekonstruovaný park Na Špici v Pardubicích, zrekonstruovaná historická budova Regionálního muzea v Litomyšli, Švýcárna ve Slatiňanech anebo spousta stezek v rekreačních lesích Podhůra. Kde dál dotace přispěly k proměně? Dozvědět se to můžete na putovní výstavě plakátů zajímavých projektů, které vznikly také díky penězům z ROP Severovýchod. Od 1. srpna je expozice k vidění na pardubickém vlakovém nádraží.

Zrekonstruované silnice II. a III. třídy, mosty, nové cyklostezky a cyklotrasy, lepší vybavení škol, nemocnic anebo stacionářů, moderní expozice muzeí, galerií anebo řada projektů na lepší propagaci lákavých lokalit. To jsou oblasti, kde už od roku 2007 pomáhá ROP Severovýchod. Celkem ve třech krajích, Královéhradeckém, Pardubickém a Libereckém podpořil více než 700 projektů, které si mezi sebe rozdělí bezmála 18 miliard korun. Většina z těchto peněz je již úspěšně připsána na účtech příjemců a plány, které původně byly jen na papíře, už plně fungují a slouží lidem. S vybranými projekty z Pardubického kraje se teď po celý srpen a září můžete seznámit na vlakovém nádraží v Pardubicích.

Přijďte se podívat, zda vaše galerie, muzeum anebo nemocnice není modernější právě díky penězům z ROP Severovýchod.