Oblastní galerie docílila mimořádných návštěv a zítra zve návštěvníky na prohlídku zdarma

Liberecký deník | 2.8.2011

Liberec - Mimořádné návštěvnosti 7 766 lidí dosáhla za první pololetí roku 2011 Oblastní galerie v Liberci. Výsledné číslo odpovídá téměř celoroční návštěvnosti za předcházející rok 2010.

Atraktivní výstavy a lepší komunikace

Podle ředitele Galerie Jana Randáčka ke zvýšenému zájmu o instituci přispěly atraktivní výstavy a intenzivnější komunikace galerie s veřejností, s níž souvisí i větší a důslednější propagace. Právě na PR a komunikaci získala galerie grant z Regionálního operačního programu NUTSII Severovýchod.
Zítra 3. srpna navíc mohou zájemci navštívit Oblastní galerii zdarma, jak je tomu dobrým pravidlem každou první středu v měsíci. V jejich prostorách lze kromě stále expozice zacílené na české výtvarné umění 20. století a německé a rakouské malířství 19. století, shlédnout další tři samostatné výstavy.
Jedna z nich představuje práce jablonecké rodačky Zdenky Huškové, bývalé studentky Akademie výtvarných umění v ateliéru profesora Jiřího Lindovského. Mladá grafička si ze svého žánru, který nabízí nespočet technických možností, vybrala linoryt, kterému se soustavně věnuje. Této formě však vetkla nevšední obsah, konkrétně téma lesa či pralesa jako architektury v pohybu. Pro její díla jsou tak charakteristické husté spleti linií a ploch pojednaných v tlumené barevnosti. Tvorbu Zdenky Huškové charakterizuje introvertní, přemýšlivé nazírání světa, při němž vychází z pečlivého pozorování jevů kolem sebe, které pak znázorňuje v rámci nevšedního smyslového prožívání všedních věcí – neživých předmětů a živých organismů.

Setkání s hvězdou světového formátu

Nadále je pak v galerii přístupna i mimořádná výstava pro změnu libereckého rodáka, ale již více jak půlstoletí v Německu usazeného Marcuse Lüpertze, který navíc od 60. let patří k vůbec nejvlivnějším umělcům na světové výtvarné scéně.
Markus Lüpertz se zabývá malbou, kresbou, sochařstvím, ale okrajově se věnuje též scénografii a píše poezii. Pro své břitké, ale většinou trefné názory, a také fakt, že několik jeho instalací v minulosti publikum pobouřilo a musely být odstraněny, je zčásti považován za poněkud sveřepého až kontroverzního umělce. V Liberci vystavuje práce vzniklé v posledních dvou dekádách své tvorby. Výběr děl na výstavu a celá její příprava proběhla ve spolupráci s Kunstforum Ostdeutsche Galerie Regensburg.
Výjimečná je pak expozice nejenom tím, že v osobě Marcuse Lüpertze se k návštěvníkům dostává skutečně celebrita svého žánru, ale také tím, že v České republice se jedná o jeho vůbec první výstavu.