Ocenění pro další z „našich“ projektů

Ve středu 17. května 2017 se uskutečnil slavnostní ceremoniál XV. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 2016 v Betlémské kapli v Praze. Zvláštní ocenění v kategorii Muzejní počin roku 2016 získala Galerie moderního umění v Hradci Králové za projekt „Rekonstrukce budovy Galerie moderního umění v Hradci Králové“.

Obsahem projektu byla citlivá kompletní rekonstrukce a regenerace secesní budovy objektu Galerie moderního umění v Hradci Králové, která za dobu své stoleté existence neprošla komplexní opravou. Budova díky realizovanému projektu získala novou fasádu, byla opravena střecha, balkony a terasy. Projekt přinesl celkovou modernizaci vnitřních částí objektu, odstranění necitlivých stavebních úprav provedených v minulosti a obnovení a restaurátorské ošetření dochovaných uměleckořemeslných prvků.  Další informace o oceněném projektu jsou k dispozici zde.

Královéhradecký kraj získal na rekonstrukci budovy galerie padesátimilionovou dotaci z Regionálního operačního programu Severovýchod, zbývající prostředky hradil kraj ze svého rozpočtu. Projekt „Stavební úpravy Galerie moderního umění“ byl realizován v rámci integrovaného plánu rozvoje města „Centrum města = pól růstu a rozvoje města“ a byl dokončen v roce 2016.