Ocenění Stavba roku 2017

Galerie moderního umění v Hradci Králové Dne 5. října 2017 se v Betlémské kapli v Praze uskutečnilo slavnostní vyhlášení výsledků celostátní soutěže Stavba roku 2017, kterou organizuje Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství. Do soutěže bylo přihlášeno 52 staveb z celé České republiky. Porota letos udělila prestižní titul Stavba roku 2017 pěti z nich. Hned dvě z oceněných staveb byly realizovány za přispění finančních prostředků Evropské unie prostřednictvím dotace z Regionálního operačního programu Severovýchod a rozšířily tak dosavadní seznam projektů ověnčených úspěchy nejen v této prestižní soutěži.

Prvním úspěšným projektem Regionálního operačního programu Severovýchod je celková rekonstrukce secesní budovy objektu Galerie moderního umění v Hradci Králové. Komplexní rekonstrukce, první taková v celé historii budovy, trvala déle než dva a čtvrt roku. Návštěvníci mohou rekonstruovanou budovu galerie a připravené expozice shlédnout od listopadu 2016. Titul Stavba roku 2017 byl udělen za provozně i stavebně nápaditou proměnu bývalého bankovního domu na soudobé muzeum se zřetelem k nové skladbě prostor. Pro Galerii moderního umění v Hradci Králové se však nejedná o první ocenění. Získala již zvláštní ocenění v kategorii Muzejní počin roku 2016 v XV. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 2016. Další informace o oceněném projektu naleznete zde.

Další ocenění Stavba roku 2017 získala Revitalizace Tyršových sadů v Pardubicích. Jednalo se o rozsáhlou revitalizaci území v centru města s rozšířením možností pro využití ve volném čase občanů města i návštěvníků. Titul Stavba roku 2017 byl udělen za vytvoření přitažlivého městského veřejného rekreačního prostoru se zřetelem k vodohospodářským stavbám, stejně jako ke kompozici zeleně. Další informace o oceněném projektu jsou k dispozici zde.

Oba oceněné projekty byly úspěšně realizovány v rámci integrovaných plánů rozvoje měst Hradce Králové a Pardubic. Celková výše dotace poskytnuté na rekonstrukci Galerie moderního umění v Hradci Králové byla padesát milionů korun, na úpravu Tyršových sadů sedmdesát tři milionů korun.

Realizátorům obou úspěšných projektů blahopřejeme!

Přehled dalších projektů financovaných z Regionálního operačního programu Severovýchod, oceněných titulem Stavba roku a jinými prestižními oceněními můžete zhlédnout zde.