Od nového roku se mění kontrolní postupy i zadávání veřejných zakázek

DSC_0477_1.JPG Úpravu kontrolní činnosti, terminologie kontrolních úkonů včetně některých procesních pravidel kontroly řeší Metodický pokyn č. 52 platný od 1. ledna 2014. Změny se dotknou dotovaných projektů, u nichž se začne s kontrolou po 1. lednu 2014.

„Nový Metodický pokyn č. 52 vydáváme v souvislosti s nabytím účinnosti nového zákona o kontrole, který od 1. ledna 2014 ruší a nahrazuje stávající zákon o státní kontrole,“ vysvětluje Lenka Fodorová z Odboru metodického řízení programu a monitoringu. „U fyzických kontrol zahájených a neukončených do 31. prosince tohoto roku budeme i nadále postupovat podle zákona o státní kontrole,“ dodává.

Podrobnější informace k úpravám kontrolních postupů jsou uvedeny v příloze č. 1 Metodického pokynu č. 52.

1. ledna 2014 rovněž nabude účinnosti novela zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. V souvislosti s touto technickou novelou došlo i k vydání aktualizovaných Pokynů pro zadávání veřejných zakázek prostřednictvím Metodického pokynu č. 53.

Podrobnější informace k úpravám pokynů pro zadávání veřejných zakázek jsou uvedeny v příloze č. 1 Metodického pokynu 53.

„O změnách v oblasti zadávání veřejných zakázek od 1. ledna 2014 jsme informovali žadatele a příjemce z ROP SV již 1. listopadu 2013. Poslanecká sněmovna schválila zákonné opatření Senátu, kterým byla novela zákona o veřejných zakázkách přijata, nic tak nebránilo tomu, abychom v souladu s novelou aktualizovali i Pokyny, kterými se řídí žadatelé a příjemci dotací z ROP SV,“ uvádí Martina Prajzová, právnička Úřadu Regionální rady.

Kontrolám a jejich úpravě a zadávání veřejných zakázek se budou věnovat i únorové semináře pro příjemce. Sledujte www.rada-severovychod.cz. nebo www.facebook.com/ropface.