Odbor realizace a řízení programu

Provádí konzultace pro příjemce dotace v období udržitelnosti projektu, administrace monitorovacích zpráv, změny v období udržitelnosti a řadu dalších otázek kolem čerpání dotací z ROP Severovýchod pro celý region Severovýchod (Královéhradecký, Liberecký a Pardubický kraj).                                                                                                                                                        Utváří postupy a pravidla, jimiž se řídí Regionální rada, příjemci o dotaci, zajišťuje také metodickou podporu. Dále se zabývá riziky a řeší nesrovnalosti, shromažďuje statistické a finanční informace na úrovni celého Regionálního operačního programu v NUTS II Severovýchod.

  SK.jpg

Ing. Kateřina Sedláčková

vedoucí Odboru realizace a řízení programu

zástupkyně ředitelky

Tel.: +420 499 420 121

Mob.: +420 702 095 373

E-mail: k.sedlackova@rada-severovychod_cz
  Siberov___web3.jpg

Mgr. Irena Siberová

koordinátorka činností v oblasti kontrol

Tel.: +420 499 420 107

Mob.: +420 774 000 492 E-mail: i.siberova@rada-severovychod_cz

  hynkova.jpg

Kateřina Hynková             kontrolorka projektů

Tel.: +420 499 420 106

Mob.: +420 774 000 507 E-mail: k.hynkova@rada-severovychod_cz

Medunov__.JPG

Ing. Eva Medunová

kontrolorka projektů

Tel.: +420 499 420 120

Mob.: +420 774 000 508

E-mail: e.medunova@rada-severovychod_cz