Operační programy mohou díky slabé koruně vyčerpat víc

businessinfo.cz | 19.11.2013

České operační programy mohou díky oslabené koruně v důsledku nedávné devizové intervence ČNB vyčerpat vyšší objem prostředků z evropských fondů. Programy, jejichž řídící orgány oslovil portál EurActiv, jsou prý na vyšší objem nabízených prostředků připraveny. I přesto ale výkyvy v kurzu koruny vůči euru přidělávají vrásky Ministerstvu pro místní rozvoj.

„Snažíme se, aby částka nedočerpání nedosahovala na konci roku desítek miliard korun, ale jednotek miliard korun. Intervence ČNB nám tyto aktivity hatí,“ uvedl v polovině tohoto týdne ministr pro místní rozvoj František Lukl. Jeho úřad ještě před intervencí odhadoval, že Česká republika ke konci letošního roku nestihne vyčerpat až třicet miliard korun. Nyní se tato částka může změnit.

Kvůli nedávné devizové intervenci České národní banky na oslabení kurzu koruny vůči euru jsou obavy ministerstva ještě vyšší. Hrozí prý totiž větší riziko, že české operační programy nezvládnou využít celou letošní přidělenou alokaci.

„Oslabením koruny teoretický získáme více prostředků na projekty, ale tím, že to poskočí na konci roku, nestihneme je vyčerpat. Česká republika pak bude muset tyto prostředky vrátit,“ vysvětlil Marek Ženkl z Odboru komunikace MMR.

Pro řídící orgány operačních programů to představuje signál, že musí v čerpání evropských prostředků přidat, jinými slovy předkládat a schvalovat další projekty.
Máme kapacitu

Podle zjištění EurActivu jsou ale oslovené operační programy na větší absorpci prostředků připraveny a v záloze mají i dostatek nových projektů.

„Rezerva finančních prostředků v rozpočtu Regionální rady Severovýchod je dostatečná, takže změna kurzu rozhodně nemůže ovlivnit naše čerpání,“ uvedla například Eva Jouklová tisková mluvčí ROPu Severovýchod.

Riziko nedočerpání vyššího objemu spojené s oslabenou korunou nevnímají ani v ROPu Jihovýchod. „Jsou to pro nás peníze navíc do programu, který má vysokou neuspokojenou absorpční kapacitu,“ řekla redakci Kateřina Dobešová, vedoucí oddělení komunikace. „Aktuálně nám změna kurzu navyšuje alokaci Evropského fondu regionálního rozvoje v korunovém vyjádření o 340 milionů korun,“ dodala.

„Prostředky k aktuální certifikaci vyčíslujeme Ministerstvu financí na konci listopadu a pro tuto certifikaci byl kurz nastaven již v říjnu,“ řekl redakci Vojtěch Krump z ROP Severozápad. Podobně jsou na tom i jiné oslovené programy.