Otázka pro náměstka hejtmana Pardubického kraje Romana Línka

Chrudimský deník | 5.6.2010

Jak rozhodli krajští radní o modernizaci pardubického letiště? „Rada Pardubického kraje na svém posledním zasedání projednala aktualizaci investičního rozvoje akciové společnosti East Bohemian Airport. Souhlasila s tím, že na modernizaci letiště Pardubice, které se plánuje v letech 2011 až 2012, se použijí prostředky z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod v letech 2011 a 2012. Celkové náklady projektu se předpokládají ve výši 294 milionů korun bez daně z přidané hodnoty. Na těchto nákladech se bude Pardubický kraj podílet jako akcionář společnosti částkou ve výši 20,706 milionů korun (34%). Město Pardubice přidá 40,194 milionů korun (66%). Obsahem projektu bude především dostavba a rozšíření provozních ploch letiště, sklad leteckých pohonných hmot a areál autoparku,“ uvedl náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek (na snímku).