PAAK pořádá seminář k řízení projektů a veřejným zakázkám

05_osa_Prezentace.JPG V rámci projektu Posílení absorpční a administrativní kapacity Vás Centrum evropského projektování a.s. zve na seminář Efektivní plánování a řízení projektů, veřejné zakázky, zkušenosti z kontrol a auditů, který je určený pro příjemce dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center. Uskuteční se 14. května 2014 v sále zastupitelstva Magistrátu města Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec.

Seminář se bude věnovat definici obsahu projektu, použití nástroje WBS (Work Breakdown Structure) ve vazbě na zadávání veřejných zakázek. Zaměřen bude také na nejčastější problémy ve veřejných zakázkách, kontroly a názory auditorů.

Lektoři mají certifikaci v oblasti projektového řízení IPMA a rovněž certifikaci v oblasti konzultace řízení projektů dle IPMA.

Cílem semináře je zvýšit znalosti a dovednosti členů týmů realizujících IPRM v krajských městech a také dílčích projektů jednotlivých IPRM v regionu NUTS II Severovýchod.

Registrace jsou možné elektronicky na webových stránkách projektu PAAK zde.