PAAK: Navštivte odborné semináře v Libereckém kraji

logo_paakmal___1.jpg Centrum evropského projektování, realizátor projektu Posilování absorpční a administrativní kapacity (PAAK) pořádá cyklus seminářů. Odborné kurzy, zaměřené na tvorbu a relizaci projektů v Regionálním operačním programu NUTS II Severovýchod, proběhnou tentokrát v Libereckém kraji. 

Příprava projektů, projektové řízení, finanční řízení a veřejné zakázky, to jsou ústřední témata odborných seminářů. Účastníci kurzů na nich získají základní informace o ROP Severovýchod, projektovém cyklu a pilotních projektech projektu PAAK. Semináře budou zaměřené především prakticky. Bude se pracovat s konkrétními příklady, a to s dokumenty a výstupy pilotních projektů.

Semináře vedou zkušení odborníci z projektového týmu Centra evropského projektování. Na semináře se můžete registrovat on-line. Další informace najdete na www.cep-rra.cz/paak/.