Pardubické letiště projde modernizací za 294 milionů

webreporter.cz | 4.6.2010

PRAHA (ČIA) - Pardubický kraj plánuje v letech 2011 až 2012 zmodernizovat místní letiště. Celkové náklady projektu se předpokládají ve výši 294 milionů Kč. Na těchto nákladech se bude Pardubický kraj podílet jako akcionář společnosti East Bohemian Airport částkou ve výši 20,706 milionu Kč a město Pardubice částkou ve výši 40,194 milionu Kč (66 %). Zbylé finance půjdou z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod.