Pardubický zámek poprvé zpřístupnil zámeckou kapli Tří králů

novinky.cz | 3.3.2013

Pozdně gotická kaple pardubického zámku se po dlouhých letech otevřela v sobotu 2. března veřejnosti a je zařazena do turistické prohlídkové trasy. Návštěvníci se mohou těšit na zrestaurované oltáře, plastiky nebo lampu na věčné světlo.

Kaple sice pochází z přelomu 15. a 16. století, její vybavení je ale většinou z 18. století. Krucifix, hlavní oltář s obrazem Klanění tří králů, boční oltáře či závěsná lampa na věčné světlo, prošly v loňském roce náročným restaurováním, při kterém čekalo nejedno překvapení.

„Pod zašlým šedozeleným nátěrem plastik českých patronů sv. Václava a sv. Ludmily jsme objevili nádherně zachované polychromie,“ uvedla jedna z týmu restaurátorů, akademická malířka Hana Vítová.

Zámecká kaple Tří králů po staletí sloužila jako místo rozjímání s bohem. Pernštejnové, kteří ji dali v původně věžovitém objektu vyčnívajícím nad zámecký parkán vybudovat, jí však přiřkli ještě jeden účel. Střežila vchod do podzemní místnosti, kde byly uloženy všechny důležité listiny, dokumenty a finanční prostředky. Kaple byla dlouhé roky veřejnosti nepřístupná.

Rekonstrukce je součástí projektu Zvýšení atraktivity a rozšíření návštěvnických služeb v areálu zámku Pardubice dotovaného v rámci ROP NUTS II Severovýchod.

„Celkové náklady projektu, který má být letos hotový, se blíží 20 miliónům korun. Z toho rekonstrukce kaple vyšla na 1,8 miliónu korun. Věřím, že po celkovém dokončení všech úprav bude zámek vyhledávaným místem turistů i příjemným cílem obyvatel Pardubic,“ uvedla náměstkyně hejtmana Jana Pernicová.

Po dohodě s pardubickým děkanstvím nepočítá Východočeské muzeum v Pardubicích, které je správcem objektu, s vysvěcením kaple pro církevní účely.