Partnerství

Partnerství je vztah mezi dvěma nebo více subjekty, jak soukromými tak veřejnými, který spočívá ve spolupráci subjektů při přípravě, realizaci nebo udržitelnosti projektu. Subjekty působící v partnerství jsou označováni jako tzv. partneři. Partneři nejsou příjemci ze SF ve smyslu všeobecných nařízení. Povaha právních vztahů mezi příjemcem a jeho partnery není založena na poskytování služeb (partnerem se nemůže stát dodavatel).