Pátá kohezní zpráva

Dne 10. listopadu 2010 zveřejnila Evropská komise Pátou kohezní zprávu, která představuje rámcové představy Evropské komise o podobě kohezní politiky po roce 2013. Je to jeden ze základních dokumentů, na základě kterého začaly přípravy na příští období.

Soubor ke stažení ( 5. Kohezní zpráva CS - sumarizace)

Pozice ČR k závěrům Páté kohezní zprávy

Na Pátou kohezní zprávu reagovala Česká republika vydáním tohoto dokumentu. Soubor ke stažení

Pozice krajů ČR k závěrům Páté kohezní zprávy

V reakci na Pátou kohezní zprávu byla současně na regionální úrovni vytvořena a Radou Asociace krajů ČR schválena „Pozice krajů ČR k závěrům Páté kohezní zprávy“. Soubor ke stažení