Pátá miliarda z ROP Severovýchod proplacena

DSC_0288_1.JPG NUTS II Severovýchod - Hranice páté proplacené miliardy z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod byla překonána právě tento týden. Částku vyčerpali příjemci dotací z více než sedmnáctimiliardového rozpočtu vyčleněného pro severovýchodní Čechy v Evropském fondu pro regionální rozvoj.

Obchvat Chvaletic, autobusové nádraží ve Svobodě nad Úpou, nové Občanské centrum v Chlumci nad Cidlinou, magnetická rezonance v jablonecké nemocnici, revitalizace Kupkova náměstí v Opočně, výstavba cyklostezek u Chocně, Ústí nad Orlicí, Letohradu, Žamberka či Chrudimi, zavedení nových technologií na středních školách v  Dobrušce, Jičíně a v dalších místech Pardubického, Libereckého a Královéhradeckého kraje, rekonstrukce starých nevyužitých budov v Liberci, Maršovicích, Třemošnici či v Litomyšli, to jsou příklady projektů spolufinancovaných z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Tak zvané ROPy, jichž je v České republice celkem sedm, patří ze všech operačních programů, které čerpají z Evropské unie, k nejprogresivnějším. ROP Severovýchod se řadí už druhým rokem k jejich špičce. „V našem regionu je o dotace zájem, což dokazují až několikanásobné převisy předložených projektů ve vyhlášených výzvách. Oproti jiným programům tak, zdá se, nehrozí riziko, že by se evropské finance vyčleněné pro tyto tři kraje do unijní pokladny vracely,“ říká Zdeněk Semorád, ředitel Úřadu Regionální rady. O rychlosti čerpání dotací svědčí i to, že v rámci 30 dosud vyhlášených a 25 ukončených výzev k předkládání žádostí bylo zaregistrováno 1090 projektových žádostí. Výbor Regionální rady schválil 371 z nich. Ke konci srpna, kdy se už pátá miliarda čerpaná z unijních fondů připsala na účty příjemců dotace, vyřídila Regionální rada 668 žádostí o platbu a 101 projektů svou dotaci úspěšně vyčerpalo. Nejvíce registrovaných záměrů sledovalo rozvoj měst a obcí. V této oblasti žadatelé o dotaci předložili 454 projektů, schváleno jich bylo 180. Hned v těsném závěsu, co do počtu předložených projektů, je 435 záměrů sledujících cestovní ruch. Jen 61 z nich získalo dotaci. Z hlediska krajů dostalo v Královéhradeckém podporu celkem 142 projektů, v Libereckém pak 111 projektů a v Pardubickém 118 projektů. O rychlosti čerpání svědčí také fakt, že první miliarda korun byla proplacena příjemcům loni v červenci. Rok na to se vydané finance pětkrát znásobily. „Velký podíl na tom má loňská změna v systému financování, která usnadnila žadatelům cestu k čerpání dotací. Navíc jsme zavedli důkladné a včasné kontroly dokumentů přiložených k žádosti o platbu, které pak nezdržují při vyplácení dotací,“ vysvětlil Radko Martínek, pardubický hejtman a předseda Regionální rady NUTS II Severovýchod.