Personální audit ocenil Regionální radu Severovýchod

EU.jpg Regionální rada Severovýchod postupuje  při výběru zaměstnanců transparentně a nediskriminačně. Ve své zprávě to v polovině listopadu potvrdil Auditní orgán Ministerstva financí České republiky.  

„Z výsledku auditu personálních výběrových řízení na obsazení pracovních pozic plyne jediný závěr. Tedy že systém funguje dobře a plně respektuje centrální metodiku pro výběr zaměstnanců nastavenou Národním orgánem pro koordinaci. A to i přesto, že není pro Regionální radu závazná, ale doporučená," řekl Zdeněk Vašák, zástupce ředitele Úřadu Regionální rady Severovýchod.  Auditoři prověřovali například pracovní smlouvy, jmenování výběrové komise, písemné zprávy o výběrovém řízení, pracovní náplně, dodatky k pracovním smlouvám a další dokumenty zpravované od roku 2010 až do poloviny letošního roku. Kontrolou prošla dokumentace 34 výběrových řízení.  Nezjistili však žádné závažné nedostatky, které by měly dopad na způsobilé výdaje související s výběrem zaměstnanců.