Zleva Aleš Vyčítal a Zdeněk Semorád z ÚRR, dále Radko Martínek, předseda RR a Tomáš Kuchtík zástupce Evropské komise.

 |  >

Zleva Aleš Vyčítal a Zdeněk Semorád z ÚRR, dále Radko Martínek, předseda RR a Tomáš Kuchtík zástupce Evropské komise.

 |  >

Monitorovací výbor se konal v chrastavském Centru volnočasových aktivit. Zleva Aleš Vyčítal a Zdeněk Semorád z ÚRR, dále Radko Martínek, předseda RR a Tomáš Kuchtík zástupce Evropské komise. Na snímku zleva: Zdeněk Vašák a Zdeněk Semorád z Úřadu Regionální rady a Radko Martínek, předseda Regionální rady. Členové výboru se seznámili s výsledky studie hodnotící vliv intervencí ROP Severovýchod na životní prostředí. Zasedání se zúčastnil také Stanislav Cysař z ministerstva pro místní rozvoj. Zástupce EK Tomáš Kuchtík si po zasedání prohlédl chrastavské projekty. Doprovázel ho Jakub Dvořák (vpravo) z městského úřadu. V Centru volnočasových aktivit se provozuje i teraristický kroužek. Živé „exempláře“ si prohlédl Tomáš Kuchtík. Tomáš Kuchtík viděl i zrekonstruované autobusové nádraží v Chrastavě. Průvodci Tomáše Kuchtíka: Jakub Dvořák z Městského úřadu v Chrastavě a Zdeněk Semorád, ředitel Úřadu Regionální rady. Jakub Dvořák z Chrastavy popisuje průběh rekonstrukce chrastavského autobusového nádraží.

Album: 12. zasedání Monitorovacího výboru; 30. 11. 2010; Chrastava