Plakátová výstava projektů se přestěhovala na pardubickou univerzitu

logoUPCE.gif Plakáty s devatenácti projekty finančně podpořenými z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod jsou do konce května k vidění před aulou Univerzity Pardubice.

K čemu slouží evropské dotace, které od roku 2007 plynou prostřednictvím ROP Severovýchod do Pardubického, Královéhradeckého a Libereckého kraje? Na tuto a další otázky spojené s čerpáním unijních prostředků si možná odpovíte po zhlédnutí plakátové výstavy, která prostřednictvím fotografií a krátkých textů dokumentuje projekty, které se podílejí na rozvoji regionu.