Pobyt v žambereckém Albertinu se stal o něco příjemnější. Na zmodernizovaný pavilon a přístrojové vybavení přispěly evropské peníze

Albertinum___amberk_mal__.JPG Žamberk – Z části nové, ale především moderní a odpovídající medicíně 21. století je nyní také díky dotaci z ROP Severovýchod Albertinum, plicní zařízení pro ambulantní a lůžkovou péči v Žamberku. Speciální zdravotnické zařízení prošlo rekonstrukcí a přistavěna byla jedna z částí v objektu nazvaném Malínský. Slavnostního přestřižení pásky se lékaři i pacienti dočkali ve středu 25. listopadu.

Nový pavilon Malínský je od původní budovy téměř k nepoznání. Z třípodlažního objektu z roku 1923, který nevyhovoval současným požadavkům kvůli bariérám při pohybu pacientů, vícelůžkovým pokojům i hygienickým, požárním a bezpečnostním předpisům, získali pacienti po rekonstrukci komfort plně vybavených jedno a dvoulůžkových pokojů se sociálním zařízením, zázemím pro fyzioterapii a ergoterapii a další prostory pro trávení volného času při delších hospitalizacích. Vše je nyní bezbariérové. „Nejenom pro pacienty, ale také pro lékařský i nelékařský personál jsou v této části léčebného ústavu podmínky odpovídající standardům 21. století. To je jistě pro všechny zaměstnance další přidanou hodnotou a odměnou za jejich dosavadní práci,“ řekl Roman Línek, náměstek pardubického hejtmana odpovědný za oblast zdravotnictví.

Velkým problémem byl právě chybějící výtah a další bariéry, které komplikovaly pobyt již starším pacientům a dalším osobám s omezenou pohyblivostí. Stejně tak v původní budově neexistovala kompletní místnost pro fyzioterapii a ergoterapii, které patří k důležitým součástím léčby dlouhodobě nemocných s TBC.  

Kromě stavebních úprav objektu došlo také k demolici jedné z nevyužívaných menších staveb, na jejímž místě vznikl nový venkovní prostor, kde mohou pacienti trávit volný čas. Stejně tak přislíbená dotace bezmála 29 milionů korun z ROP Severovýchod posloužila na nákup moderního vybavení. Nyní mají lékaři a další zdravotnický personál k dispozici pojízdný rentgen pro skiagrafii, myčku endoskopů, videobronchoskop a další přístroj pro plicní ambulanci.

 

Více se dočtete zde.