Podívejte se na videospoty o realizovaných projektech

kamera.jpg Devět projektů spolufinancovaných z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, které v říjnu zhlédli i účastníci pardubického semináře „Dobrá praxe projektů“, je nyní k vidění na webu Regionální rady.

Desátý spot informuje o Regionálním operačním programu, z něhož plynou dotace do Pardubického, Libereckého a Královéhradeckého kraje. Všechny videospoty jsou umístěny v sekci Semináře a konference pod záložkou ROPfórum 2010.