Podkrkonoší s novými ,,infotabulemi“

Jičínský deník | 28.6.2013

Podkrkonoší – Na území Podkrkonoší je možné nalézt deset nových informačních tabulí v novém grafickém kabátku. Tabule opravdu nelze přehlédnout, o to se bezesporu postarala zvířátka z grafického manuálu.
V rámci Regionálního operačního programu (ROP) NUTS II Severovýchod pracuje sdružení Podzvičinsko na projektu ,,Propagace Podkrkonoší“. Součástí tohoto projektu je tvorba několika tiskovin, nové webové stránky, nový grafický styl a také tvorba venkovních map o velikosti 183 x 125 cm.
Většinu místa na tabulích zabírá mapa oblasti, ve které turisté naleznou vyznačené jak cyklostezky, tak i turistické trasy a naučné stezky, dále také různé turistické atraktivity, koupaliště i přírodní památky. Další součástí tabulí jsou informace o lokalitě, ve které se mapa nachází a obecné informace o celé oblasti Podkrkonoší včetně anglického textu.
Mapy jsou umístěny v obcích Bílé Poličany, Bílá Třemešná, Borovnice, Cerekvice nad Bystřicí, dvě mapy ve Dvoře Králové nad Labem, dále v Konecchlumí, Miletíně, Šárovcově Lhotě, Zdobíně, ale jejich grafickou podobu je možné zhlédnout také v elektronické podobě na www.podkrkonosi.eu.