Podnik

Podnikem se v souladu s komunitárním právem rozumí jakýkoliv subjekt, který vykonává ekonomickou činnost, tj. činnost, která spočívá v nabízení zboží či služeb na určitém trhu, a to bez ohledu na svou právní formu a způsob financování. Podnikem dle práva EU jsou tedy nejen podnikatelé, ale i příspěvkové organizace, územní samosprávné celky, univerzity, nadace, apod., pokud vykonávají ekonomickou činnost.