Podporu dostaly tři městské projekty, do června jsou vyhlášeny dvě výzvy

Gymn__zium_J._K._Tyla_v_HK.jpg Liberec – Více než 109 milionů korun půjde z ROP Severovýchod na volnočasové centrum v Liberci, revitalizaci hřišť u dvou tamějších základních škol a také na stavební úpravy Gymnázia J. K. Tyla v Hradci Králové. Kromě toho rozhodli členové Výboru Regionální rady Severovýchod 30. března v Liberci o vyhlášení dvou výzev.

Dosud jednostranně využívaný jezdecký areál v Liberci se rekonstruuje. K modernizaci přispěje více než 22 milionová dotace. Prostory začne tamější Jezdecký klub nově využívat koncem letošního listopadu. Ve volnočasovém centru se Libereckým nabídnou nové sportovní a rekreační aktivity.

Město Liberec využije více než 19 milionů korun na letní modernizaci dvou zanedbaných hřišť u základních škol  Švermova a Aloisina výšina. Multifunkční sportoviště začnou od října sloužit školním dětem, rodičům s malými dětmi i veřejnosti.

Budova Gymnázia J. K. Tyla v Hradci Králové postavená architektem Gočárem se začne v dubnu rekonstruovat díky bezmála 68 milionové dotaci z ROP Severovýchod. Jedna z nejvýznamnějších staveb počátků moderní funkcionalistické architektury je zapsána v Ústředním seznamu kulturních památek. Úpravy se dotknou hlavní budovy, tělocvičny, venkovního sportoviště a zelené odpočinkové plochy. „Původní ráz objektu zůstane zachován,“ komentoval stavební práce královéhradecký hejtman Lubomír Franc. Objekt se znovu otevře studentům koncem příštího dubna.

Výbor Regionální rady Severovýchod také vyhlásil od 30. března do 15. června 2012 dvě výzvy. První se zaměřením na dopravní obslužnost v regionu a druhou na spolupráci středních škol a učilišť s regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce včetně podpory inovací v regionu.

Na projekty zlepšující dopravní obslužnost území je vyčleněno 330 milionů korun. Podporu získají vybrané aktivity, jako například výstavba nových nebo dostavba částí tratí pro trolejbusy, tramvaje či jiná drážní vozidla tam, kde nahradí původní motorovou trakci s naftovým palivem a další. Podrobný výčet je uveden v textu výzvy.

Projekty zaměřené výhradně na podporu středoškolského vzdělání s ohledem na další uplatnění absolventů technických, humanitních a přírodovědných směrů na trhu práce mohou žadatelé o dotace předkládat ve stejném termínu. Ve strukturálních fondech je pro ně rezervováno 85 milionů korun. V této oblasti bylo během dvou předchozích výzev podpořeno 36 projektů, které čerpají z Unie více než 210 milionů korun.