Pokyny pro zadávání veřejných zakázek od 1. dubna v novém vydání

p.jpg V souvislosti s novelou zákona o veřejných zakázkách se od 1. dubna 2012 mění i Pokyny pro zadávání veřejných zakázek v rámci ROP Severovýchod.

Výbor Regionální rady Severovýchod k tomu dnes schválil metodický pokyn platný pro všechny výzvy. Nově se sníží limit pro zakázky malého rozsahu. „Ty budou navíc rozděleny pouze do dvou kategorií,“ řekl Zdeněk Semorád, ředitel Úřadu Regionální rady. U žádné zakázky nelze po 1. dubnu hodnotit smluvní podmínky, jejichž účelem je zajištění povinností dodavatele nebo platebních podmínek. Zadavatelé podlimitních a nadlimitních zakázek musí podle nových „Pokynů“  zrušit  zadávací řízení v případě, pokud zadavatel obdrží pouze jednu nabídku nebo mu k hodnocení zbude jediná nabídka. Zadavatelé nadlimitních zakázek musí podle „Pokynů“ nově zveřejnit předběžné oznámení zakázky na stránkách Regionální rady Severovýchod a spolu s dokumentací k zakázce předložit ke kontrole i ekonomické odůvodnění zakázky. Více čtěte v metodickém pokynu.