Poslední miliony z ROP Severovýchod zamíří na zlepšení stavu silnic

Videokonferenční zasedání Výboru Regionální rady Severový... Hradec Králové, Pardubice, Liberec – Již po 50. se sešli členové Výboru Regionální rady Severovýchod. Na svém jubilejním zasedání, které se uskutečnilo v pátek 21. listopadu, odsouhlasili další projekty, které doposud neměly možnost využití evropských prostředků jistou. Více než 83 milionů korun tak poputuje na zlepšení silniční sítě a na modernizaci zdravotnických zařízení. Mnohem rozsáhlejší a náročnější však budou projekty v oblasti dopravní infrastruktury, které nyní mohou kraje předkládat v rámci 41. kola poslední výzvy. Podle předpokladu by mohly být předloženy plány na rekonstrukce a modernizace komunikací za bezmála 500 milionů korun. Kraje mají čas do konce listopadu.     

V současné době, nejsou v ROP Severovýchod volné finanční prostředky, které by pokryly odhadované plány krajů, avšak jejich výši ovlivňuje řada vnějších faktorů. „Pokud vezmeme v úvahu aktuální stav volné finanční alokace, plánovaný trend vývoje zbývající alokace v roce 2015 a další finanční zdroje, které tyto prostředky navyšují, což jsou například očekávané úspory krajů, neuhrazené částky odvodů anebo změna kurzu eura, lze konstatovat, že by se plánovaná výše volné finanční alokace v budoucnu mohla pohybovat v rozmezí 450 až 500 milionů korun,“ vysvětlil ředitel Úřadu Regionální rady Severovýchod Zdeněk Vašák. Vzhledem k tomu, že nyní je hlavním cílem Regionální rady efektivně vyčerpat 100% přidělených prostředků v rámci ROP Severovýchod, což představuje téměř 18 miliard korun, budou kvalitní projekty, které Výbor Regionální rady Severovýchod v rámci 41. kola výzvy schválí vedeny jako projekty ve zvláštním režimu.

Tyto projekty jsou schváleny s tím, že je financuje příjemce ze svých zdrojů. Dotace je poté poskytnuta pouze v případě, že se v budoucnosti nějaké finanční prostředky uvolní,“ objasnil Martin Půta, předseda Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod a hejtman Libereckého kraje. Tímto způsobem je tak zajištěno, že pokud se v budoucnosti vrátí nějaké finanční prostředky zpět do programu, budou moci být okamžitě proplaceny na již hotové projekty anebo na ty, které jsou už v realizaci. Tento krok je jedním z mnoha, které obsahuje strategie dočerpání přidělených prostředků, s níž se členové Výboru seznámili. „Čas se velmi krátí. Přestože v tuto chvíli máme proplaceno více než 14 miliard korun a patříme mezi trojici nejlepších operačních programů v zemi, stále zhruba čtyři miliardy k proplacení zbývají. I proto Úřad Regionální rady Severovýchod s příjemci komunikuje a požaduje, aby byla většina projektů hotová do poloviny příštího roku, aby mohly být veškeré podklady zadministrovány a prostředky proplaceny včas,“ doplnil ředitel Vašák.

 

Podporu z ROP Severovýchod prozatím získalo bezmála 700 projektů, kde většina je již dokončena, část je však stále v realizaci. Nyní se kýžených dotací dočkají i zbývající tři projekty rekonstrukce silnic a poslední projekt na modernizaci nemocnice v Semilech, která získá na modernizaci operačních sálů bezmála 16 milionů korun. Výbor Regionální rady tyto projekty schválil již před časem jako kvalitní, avšak dosud museli příjemci vyčkat, zda se uvolní potřebná alokace v dané oblasti podpory. Potřebné finance tak díky tomu nyní poputují na modernizaci silnice v Kojicích. Pardubický kraj tady díky více než 28,4 milionům korun z Unie zrekonstruuje nejen silnici II. třídy, ale také most, jež už byl ve špatném stavu. Stejně tak více než 23 milionů korun poputuje na rekonstrukci silnice mezi Dlouhoňovicemi a Žamberkem. V Královéhradeckém kraji přispějí evropské peníze na modernizaci komunikace III. třídy mezi Pěkovem a Lachovem.

 

Výbor Regionální rady Severovýchod rozhodoval také o žádostech na změnu finančních plánů projektů anebo o prodloužení termínů jejich ukončení. Mezi žadateli bylo také sdružení Boii, které má z ROP Severovýchod schválenu dotaci téměř 8 milionů korun na výstavbu Keltské vesnice v Nasavrkách. Původně měl být projekt dokončen k poslednímu dni letošního roku. Sdružení však vzhledem k potížím dodavatele stavby požádalo o posunutí termínu až do 31. srpna 2015. „Přestože tento projekt vnímáme jako velmi přínosný a zajímavý pro celý Pardubický kraj, vzhledem k tomu, že již opakovaně došlo v projektu ke změně harmonogramu a Výbor již sdružení jednou vyhověl a termín ukončení realizace projektu posunul, nebyla tato žádost schválena. Rizika spojená s tímto projektem a možným nedočerpáním financí jsou velmi vysoká,“ objasnil ředitel Úřadu Zdeněk Vašák. Pokud sdružení nestihne výstavbu Keltské vesnice dokončit do posledního prosince, o dotaci přijde, jelikož nesplní podmínky smlouvy o poskytnutí dotace.

 

Výbor Regionální rady Severovýchod vydal za dobu svého dosavadního fungování více než 1250 usnesení a vystřídalo se v něm 61 členů.

Celé znění tiskové zprávy najdete také zde