Poslední projekt má dotaci jistou. ROP Severovýchod finišuje a konec proplácení je už blízko

Videokonferenční zasedání Výboru Regionální rady Severový.. Severovýchodní Čechy – Oddechnout si už může Pardubický kraj, který čekal, zda se v rámci oblasti podpory zaměřené mimo jiné na rekonstrukce silnic II. a III. třídy ROP Severovýchod podaří uvolnit dostatek peněz i na jeho schválený záměr. Rekonstrukce silnice III/34026 Chrudim, železniční přejezd – s napojením na silnici I/37 nedaleko obce Vestec, byla posledním projektem, který neměl jistotu celé dotace. Na dnešním 60. zasedání Výboru Regionální rady Severovýchod se však členové shodli na potřebném přesunu uvolněných financí, čímž tento projekt získal zbývající tři miliony korun. V tuto chvíli ROP Severovýchod zdárně směřuje k proplacení posledních financí, což by se mělo podařit na konci května. 

Projekt na rekonstrukci silnice III. třídy v Chrudimi měl do dnešního dne jistotu 33milionové dotace. Ve své žádosti však chtěl kraj ještě o zhruba tři miliony více. Ty v danou dobu nebyly v dané oblasti podpory ROP Severovýchod k dispozici. Kraj tak musel čekat. „Předpokládali jsme, že se podaří díky úsporám a s využitím možnosti dílčích přesunů financí mezi jednotlivými prioritními osami potřebné prostředky uvolnit. V tuto chvíli tak jsou pokryty všechny projekty, které byly v rámci ROP Severovýchod schváleny. V nejbližších dvou týdnech očekáváme proplacení posledních dvou žádostí o platbu,“ upřesnila ředitelka Úřadu Regionální rady Severovýchod Lenka Vašátková.

V červnu tak už bude jasno, jak si ROP Severovýchod v uplynulých devíti letech vedl. „Jsem přesvědčen, že procento vyčerpaných prostředků se bude velmi blížit ke stu procentům. Věřím, že u nedočerpaných financí se dostaneme pod půl procenta celkové alokace,“ uvedl Lubomír Franc, 1. místopředseda Regionální rady Severovýchod a hejtman Královéhradeckého kraje. Aktuálně je ROP Severovýchod z hlediska proplacených financí čtvrtým nejúspěšnějším operačním programem v zemi a mezi ostatními regionální operačními programy mu patří druhé místo.

ROP Severovýchod se zaměřil na podporu projektů ve čtyřech základních oblastech, jimiž byly dopravní infrastruktura, rozvoj měst a obcí, cestovní ruch a inovace praktické výuky na středních školách spolu s podporou revitalizace brownfieldů. Druhou nejžádanější oblastí, kam peníze směřovaly, byly právě rekonstrukce silnic II. a III. třídy spolu s dalšími dopravními stavbami, které usnadňují život nejen řidičům, ale i cestujícím hromadnými dopravními prostředky anebo cykloturistům.„Rekonstrukce silnic II. a III. třídy patří k těm nejdůležitějším a potažmo i nejpalčivějším tématům, jelikož počet úseků silnic, které by bylo potřeba modernizovat, je vyšší než objem financí, který bylo možné z ROP Severovýchod uvolnit,“ poznamenal Martin Netolický, 2. místopředseda Regionální rady Severovýchod a hejtman Pardubického kraje. Celkem bylo v celé této oblasti schváleno 191 projektů, které si mezi sebe rozdělily bezmála 7,8 miliardy korun.

Celé znění tiskové zprávy s daty najdete zde.

Zajímavá data a konkrétní projekty najdete zde.