Poslední zasedání Výboru Regionální rady v roce 2017

Hradec Králové – V pondělí 18. 12. 2017 se uskutečnilo 69. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod a přítomní členové projednali patnáct bodů, které byly na programu videokonference.

V závěru roku schválili členové Výboru rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod na rok 2018 a také rozpočtový výhled na roky 2019 – 2020. Jednali ale také o změně letošního rozpočtu a byli informováni o projektu technické pomoci na roky 2018 – 2019, který byl schválen v rámci Operačního programu Technická pomoc II.

Přítomní byli mimo jiné seznámeni s činností interního auditu, průběhem externích kontrol a auditů, s novými skutečnostmi k rizikovým projektům a s průběhem ukončování programu.

„Členové Výboru odsouhlasili termíny zasedání Výboru pro rok 2018. Jednání se uskuteční v lednu, březnu, červnu, září a prosinci 2018, přičemž čtyři z těchto jednání jsou naplánována jako videokonferenční“, uvedla Ing. Helena Kubíčková, zástupkyně ředitelky Úřadu.

Ing. Kubíčková byla Výborem pověřena k vedení Úřadu od 1. 1. 2018, a to v souvislosti s rezignací stávající ředitelky Úřadu, Ing. Lenky Vašátkové, k 31. 12. 2017.

Příští jednání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se uskuteční již 26. ledna 2018.