Postupy při promíjení odvodu se dnes aktualizovaly

images.jpg Aktualizovaný postup při promíjení odvodu za porušení rozpočtové kázně dnes schválil Výbor Regionální rady Severovýchod.

„Reagujeme tak na požadavek ministra financí, který nás vyzval k úpravě postupů u smluv o poskytnutí dotace uzavřených po 1. květnu tohoto roku,“ řekl Zdeněk Vašák, zástupce ředitele Úřadu Regionální rady. V praxi to znamená sjednocení sazeb výsledných korekcí pro Smlouvy o poskytnutí dotace bez ohledu na datum jejich uzavření. Tabulky jednotlivých finančních oprav při porušení rozpočtové kázně za porušení bez přímého finančního dopadu nebo porušení veřejné zakázky bez vlivu na výsledek výběrového řízení jsou uvedeny zde.