Pozor na používání obchodních názvů v zadávací dokumentaci

logotyp_CZ_01_1.jpg Pokud nechcete riskovat krácení dotace, neuvádějte v dokumentaci veřejné zakázky obchodní názvy , jejichž použití nebude odůvodněno předmětem zakázky nebo jejichž použitím by mohlo dojít k ovlivnění hospodářské soutěže.

Diskriminační použití obchodních názvů v zadávací dokumentaci a s tím spojené porušení zákona o veřejných zakázkách již několikrát postihl Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. V návaznosti na tuto skutečnost zaujal přísnější postoj i Úřad Regionální rady Severovýchod. „Při kontrolách zakázek se na používání obchodních názvů zaměřujeme,“ upozornil vedoucí Odboru metodického řízení programu a monitoringu z Úřadu Regionální rady Severovýchod Zdeněk Vašák. Současně vyzval příjemce, aby neuváděli obchodní názvy, ale raději popsali v zadávací dokumentaci užitné vlastnosti a parametry požadovaných produktů a materiálů. Pak se vyhnou finanční korekci.