Právnické okénko

Doplňující informace k problematice zadávání veřejných zakázek 

Novinky v zadávání veřejných zakázek 2014 - Připravované novinky v zadávání veřejných zakázek v souvislosti s chystanou technickou novelou a nové zadávací směrnice.

Zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2014 - od 1. 1. 2014 se opět mění některá pravidla pro zadávání veřejných zakázek, a to nejen v souvislosti s technickou novelou zákona o veřejných zakázkách, ale i novým občanským zákoníkem.

Prokazování kvalifikace prostřednictvím subdodavatele

Změna zadávacích podmínek

Základní zásady zadávacího řízení

Novela zákona o veřejných zakázkách pro rok 2012 - Poslanecká sněmovna dne 31.1.2012 neschválila novelu zákona o veřejných zakázkách ve verzi vrácené Senátem, ale setrvala na jí schváleném znění. Hlavním účelem novely je změna úpravy zadávání veřejných zakázek, tak aby se omezila korupční rizika při jejich zadávání. Přehled nejdůležitějších bodů novely najdete v tomto dokumentu.

Náležitosti odůvodnění veřejné zakázky -  Tento dokument použije zadavatel dle Pokynů ROP SV pro odůvodnění nadlimitní zakázky.

Katalog vzorových zadávacích dokumentací na veřejné zakázky na dodávky, služby a stavební práce, který byl zveřejněn na portálu veřejných zakázek Ministerstva pro místní rozvoj.

Doporučení Ministerstva financí ČR k zadávání veřejných zakázek

Zadávání zakázek na zpracování žádostí o poskytnutí dotace 

Kontrolní seznam k předání VZ dle pokynů - Metodická pomůcka k předáváni dokumentace k veřejné zakázce zadávané dle Pokynů pro zadávání veřejných zakázek ROP SV. Má pouze doporučující charakter

Kontrolní seznam k předání VZ dle zákona - Metodická pomůcka k předáváni dokumentace k veřejné zakázce zadávané dle zákona č. 137/2006 sb., o veřejných zakázkách. Má pouze doporučující charakter.

Doplňující informace k videoporadně Jak na projekty

Novela zákona o veřejných zakázkách přináší řadu změn. Ty se dotknou i příjemců dotací

Chyby se neustále opakují. Jaké? Podívejte se a vyvarujte se jim